Undergangen er åpen

Fri ferdsel gjennom undergangen under rv. 83. Foto: Gunnar Paulsen/ Statens Vegvesen

Entreprenøren har avsluttet arbeidet ved undergangen. Over nyttår blir arbeidet ferdigstilt.

Det var ikke mulig å komme i mål med arbeidet før juleferien. Hullet er tettet igjen og det er fri ferdsel langs gang- og sykkelveien som går under rv. 83.

Oppdatert: 20. desember 2022