Stenging av Nerbotnveien

Informasjon fra Harstadpakken om stenging og skiltet omkjøring i Nerbotnveien i Harstadbotn

Som en del av utbyggingen av Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei skal det legges ny kommunal vannledning langs deler av Nerbotnveien og under Nerbotn bru (brua under Rv. 83). Dette området i Harstadboten er utfordrende å bygge i da det er trangt og vanskelig å komme til med maskiner. I tillegg må det tas hensyn til traseen for fjernvarme og vannledning som også ligger under brua. Entreprenøren graver nå på begge sidene av brua. Når tekniske avklaringer er gjort, skal det også graves under brua.

Skiltet omkjøring

Det er skiltet omkjøring via Skoleveien i krysset mellom Tunneset og Nerbotnveien. I skoleveien er det skiltet at veien er stengt lengre frem Men adkomsten til  Harstad Marina og andre husnummer i det området er åpen.

Omkjøring: Det er skiltet omkjøring via Skoleveien i krysset mellom Tunneset og Nerbotnveien.
Stengt veg: I skoleveien er det skiltet at veien er stengt lengre frem. Men adkomsten til Harstad Marina og andre husnummer i det området er åpen.

Varsler før åpning

Arbeidene var planlagt med en varighet på 3 uker. Men jobben er mer krevende enn antatt så det forventes noe forsinkelse. Harstadpakken vil informer når vi ser at Nerbotnveien kan åpnes igjen.

Oppdatert: 28. juni 2022