Rv. 83 på Seljestad åpner igjen for toveis trafikk

Innen skolestart blir det igjen toveis trafikk her på Seljestad. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Etter en sommer med omkjøring blir det igjen toveis trafikk på rv. 83. Men særlig lange og høye kjøretøy må fortsatt kjøre omkjøringsveiene.

Gjennom sommeren har det vært jobbet fra Lokket og frem til rundkjøringen på Seljestad. Lokket har blitt bredere og det har blitt satt opp brureis på Seljestad over riksveien for å kunne støpe det som skal bli Seljestadbukta bru. Arbeidet har medført begrensninger i trafikkavviklingen, men som lovet er denne omkjøringsperioden ferdig til skolestart.

Det betyr at det blir åpent for trafikk mot nord og sør på riksveien på Seljestad. Det vil likevel være noen begrensninger.

Grense på fart, høyde og lengde

Mellom Verkstedveien og rundkjøringa på Seljestad blir det nedsatt fartsgrense til 30 km/t. I tillegg vil det skiltes tydelig at fri høyde under brureisen er 4,4 meter. Som et ekstra tiltak blir det montert overhengende hinder i galge som vil være på samme høyde i alle retninger inn mot brureisen. Kjøretøy med høyde over 4,4 meter må kjøre om Sjøkanten eller Seljestadveien.

Det vil også være begrensning på maksimal lengde på kjøretøy som kan passere fra utkjøringen på Rema og direkte sørover under brureisen. Denne er satt til maks 15 meters lengde. Lengre kjøretøy må kjøre via Seljestadveien.

Dette skiltet vil stå ved utkjøring fra Rema til rv. 83. Kjøretøy over maks høyde eller lengde kan ikke kjøre under brureisen. Illustrasjon: Anlegg Øst Entreprenør

Bussene kjører fortsatt Seljestadveien

Troms fylkestrafikk melder at by- og regionbussene fortsatt vil kjøre Seljestadveien på strekninga Sentrum – Harstadbotn i retning sørover. Det samme gjelder for flybussen.

Stenger igjen ved støping

Seljestadbukta bru er ennå ikke støpt. Det betyr at det vil bli en stenging av riksveien igjen når brua skal støpes. Varsling vil gjøres i forkant.

Oppdatert: 22. august 2023