Stenginger i Kongsveien

Det jobbes nå aktivt flere steder i Kongsveien mellom Autovegen og Rødbergveien. Her kan du se hvordan du kommer deg fram i området.

Det jobbes i Kongsveien fra Autoveien og ned på andre siden av kulverten til Rødbergveien. Dette medfører at Kongsveien er stengt for all gjennomgangstrafikk. For de som skal til eiendommene i området eller til næringsvirksomheten som finnes her kan følgende omkjøringsveier benyttes:

Til Auto Nord, Fagmøbler og Jysk:
For besøkende til disse butikken kan man kjøre Autovegen som går ned ved Auto Nord. Autovegen fortsetter ned til brannstasjonen og går parallelt med rv. 83 bort til Jysk og Fagmøbler.

Til og fra boliger:
For boligene innerst i Kongsveien, fra nr. 54 til nr. 62 må man benytte Steinveien og Valfjellveien som alternativ vei i perioden. Steinveien er stengt for gjennomgangstrafikk, men det er åpent for å kjøre til og fra eiendommene. Dette er også omkjøringsveien for myke trafikanter.

Boligene fra Kongsveien 38 til Kongsveien 48 har avtale om at de kan få benytte Kongsveien til å kjøre til og fra eiendommene sine. Men det kan i arbeidstiden 07 – 19 forekomme perioder med forsinkelser.

Som tidligere opplyst er rv. 83 omkjøringsvei for all trafikk som tidligere kjørte Kongsveien/ Mercurveien som gjennomkjøringsvei.

Det jobbes både i Kongsveien og Mercurveien og parallelt med rv. 83 på begge sider av veien. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen.
Oppdatert: 18. august 2023