Fv. 7750 Mercurveien stenges mellom Autoveien og Rødbergveien

I perioden 7. august – 30. september vil fv. 7750 Mercurveien mellom Autoveien og Rødbergveien være stengt for all gjennomgangstrafikk. Adkomst til eiendommer vil bli ivaretatt.

Anlegg Øst skal nå i gang med anleggsarbeid som fordrer at begge kjørefelt på Mercurveien mellom Autoveien og Rødbergveien må stenges. Arbeidene omfatter riving av bruforskaling, graving for overvannsledning og anleggselektro.

Dette innebærer at kjøretrafikk flyttes fra Mercurveien/Kongsveien til rv. 83. Med økende kjøretrafikk utover i august når ferien er ferdig og skolen starter, anmoder vi alle som kan om å unngå kjøring i rushtiden, eller velge andre transportmidler enn bil til og fra jobb og skole.

Oppdatert: 4. august 2023