Ny rute for myke trafikanter gjennom Kongsveien

For gående og syklende som passerer gjennom Kongsveien endres nå midlertidig rute til å gå om Bjørnhiveien og Steinveien. Den nye traséen blir kortere og tryggere enn det som var første midlertidig rute.

– Kongsveien er en viktig gjennomfartsåre for myke trafikanter. Vi er glade for at vi i samarbeid med entreprenør Anlegg Øst får til å forenkle den midlertidige traséen slik at det blir en enklere og kortere omvei mens arbeidet står på, sier Kristian Pedersen, prosjektleder i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK).

Arbeidet har tatt noe lengre tid enn det som var beregnet, men deler av Kongsveien vil bli åpnet tidligst i september.

Fra Bjørnhiveien på høyre side til Kongsveien på venstre side av bildet er det opprettet en gjennomgang for gående og syklende. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Biltrafikk skal fortsatt kjøre Autoveien

Besøkende til butikkene JYSK, Fagmøbler, Auto Nord, samt vanlig trafikk til og fra brannstasjonen skal fortsatt gå via Autoveien. Auto Nord og entreprenør Anlegg Øst har ryddet området slik at det blir enklere å komme seg til og fra.

Harstadpakken har flere prosjekter tett på hverandre i området. Statens vegvesen bygger ut ved rv. 83 rett ved og Harstad kommune bygger ut Steinveien.

– Selv om vi er tre utbyggere, så er vi en Harstadpakke som sammen bygger ut. Det er bra at vi har en god dialog med hverandre og entreprenøren slik at vi får til en sikrere løsning for de myke trafikantene og da samtidig en bedre løsning for bilistene som skal denne veien, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen

Det graves i Kongsveien mellom Autoveien og Bjørnhiveien. Alternativ rute for myke trafikanter blir derfor om Steinveien og Bjørnhiveien. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 1. september 2023