Starter detaljprosjektering av det nye kollektivknutepunktet

Klar for neste fase med kollektivknutepunktet: F.v: Prosjektleder Fred Erik Fredly, enhetsleder Svein Arne Johansen, ordfører Kari Anne Opsal og prosjektleder Geir Jørgensen Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Arbeid med nytt kollektivknutepunktet i Harstad sentrum går inn i ny fase. Harstadfirmaet Hinnstein AS har fått oppdraget med å detaljprosjektere prosjektet.  

Det nye kollektivknutepunktet er et av delprosjektene i Harstadpakken, og består av tiltak på statlig og kommunal grunn. Harstad kommune er byggherre i prosjektet.

– Satsing på kollektivtiltak har vært, og er, viktig i Harstadpakken. Frem til nå er det oppgradert ca 45 holdeplasser, og nå står endelig det nye kollektivknutepunktet for tur. Med dette på plass får Harstad et fremtidsrettet og moderne knutepunkt for kollektivtrafikken, sier Kari-Anne Opsal, ordfører og leder av styringsgruppen i Harstadpakken. 

Det nye kollektivknutepunktet skal ligge på nordsiden av rv. 83 nærmere hurtigbåtkaia. Den nye løsningen konsentrerer kollektivtransporten tettere om dette området og inkluderer hurtigbåtene, taxi og lokale og regionale bussruter. Det blir også en såkalt «kiss and ride» løsning, en større rundkjøring med plass for å slippe av og på passasjerer som skal videre med kollektiv transport.

­Før sommeren ble det avholdt en rekke innspillsmøter i regi av Harstad kommune. Etter at innspillene har blitt behandlet, står altså nå detaljprosjektering for tur. Det er forventet å kunne starte byggingen sommeren 2024.

– Vi ser fram til å gå videre i prosessen med kollektivknutepunktet. Ved å flytte kollektivknutepunktet vil vi også få plass til videre byutvikling i området rundt den gamle rutebilstasjonen, sier Fred Erik Fredly, prosjektleder i Harstad kommune.

Planene: Slik er tegningene for det nye kollektivknutepunktet som skal bygges i Harstad sentrum
Oppdatert: 11. september 2023