Kollektivknutepunkt
Prosjekt id: 1

Prosjekttype
Kollektiv
Byggestart
2024
Ferdigstilling
2025
Status
Under planlegging

Reguleringsplan for kollektivknutepunkt i sentrum er vedtatt. Nærmere trafikale løsninger innenfor planområdet er utredet og kvalitetssikring og detaljprosjektering pågår.

Fakta om prosjektet:

Etablering av kollektivknutepunkt for busser, taxi og hurtigbåt samt atkomst for tankbil. For øvrig funksjonelle løsninger for myke trafikanter og sykkelparkering. Planlegges i samspill med sentrumsutvikling i tråd med sentrumsplan.

Dette oppnår vi:

Universelt utformet og sentralt beliggende knutepunkt, attraktivt for kollektiv samferdsel.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden