Inviterer til innspillsmøte om kollektivknutepunktet

Det inviteres til et åpent innspillsmøte 2. mai, i rådhuskantina, kl 1800 – 2000. Kom med innspill allerede nå, i forkant av møtet.

Kom med innspill allerede nå, via denne lenken

Harstad kommune har jobbet med å finne en god plassering for bussene og taxier i sentrum. Distriktsbussene og taxier skal flyttes fra dagens plassering for å gi rom for byutviklings på busstorget. Den nye plasseringen vil være tettere på  venterommet i havneterminalen, og nærmere hurtigbåtene. 

Rammene for plasseringen av kollektivknutepunktet er lagt, men det er flere ting som ikke av avgjort, og endelig utforming av området vil skje etter at innspillsperioden er over. 

Åpent innspillsmøte

Det inviteres til et åpent innspillsmøte 2. mai, i rådhuskantina, kl 1800 – 2000. Det blir lett servering.

Her vil løsningen bli gjennomgått, og det vil være mulig å komme med innspill. 
Det er også mulig å komme med innspill allerede nå og frem til møtet, via denne lenken

Skisse av kollektivknutepunkt

Er det ellers spørsmål, kan man kontakte Fred Erik Fredly, på fred.fredly@harstad.kommune.no 

Oppdatert: 25. mai 2023