Bru og støyvoll bygges ved Nerbotn

Langs rv. 83 ved Nerbotn jobbes det nå på begge sider av vegen.

Skal du hit? Da må du kjøre fra Seljestadveien og ned Skoleveien. Foto. Martin Haagensen/ Statens vegvesen

På vestsiden av rv. 83 bygger entreprenør Anlegg Øst opp masser for det som skal bli støyvoll mellom vegen og området bak. Massene har vært mellomlagret på Seljestad og i Harstadbotn.

Støyvollen er en del av støyskjermingen mot veien, og skal kombineres med støyskjerm som skal bygges senere.

På andre siden av vegen jobbes det videre med Nerbotn bru. Brua er planlagt støpt mot slutten av april måned. Når den er ferdigstilt vil den gi forbindelse for gående og syklende som en del av sykkelvegen med fortau som går fra Kanebogen og inn til Seljestad.

Arbeidet med brua har medført at Nerbotnveien har vært stengt for gjennomkjøring i en lengre periode. Fram til det åpner igjen må besøkende til Harstadbotn båthavn, Harstad Marina med flere kjøre via Skoleveien fra Seljestadveien.

Illustrasjon viser omkjøringsvei.
Ny støyvoll etableres mellom vegen og området bak. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 19. april 2023