Vikeplikt for møtende trafikk i Mercurveien

Arbeidet rett ved kulverten i Mercurveien er i gang, og veien er snevret inn til et kjørefelt. Det betyr at trafikk mot sentrum må vike for møtende trafikk.

Fra Mercur og mot sentrum. Skal du denne veien må du vike for møtende trafikk. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Det skal støpes til Russevika bru. Om alt går etter planen så er det klart til støping inn mot helga. Det betyr at neste steg kan startes på i neste uke, som igjen innebærer stenging av veien for gjennomkjøring i opptil en ukes tid.

Oppdatert: 12. april 2023