Harstadpakken med spennende samarbeid

– Det blir flott å kunne tilby en ny vei for bilistene, sier en fornøyd prosjektleder.

Etter mye arbeid kan Harstadpakken endelig løfte litt på sløret. Elon Musks tunnelselskap, The Boring Company, skal teste teknologien sin på nordnorsk fjell – og det i en egen trasé fra Harstadbotn og rett igjennom til Medkila.

Avtalen kom i stand etter at et av Musks andre selskaper, Space X, har vært på besøk på Andøya Space.

Mange av utfordringene med trafikkavviklingen i Harstad under byggingen langs riksvegen skyldes at det er utfordrende å få trafikken gjennom på sørsiden av byen.

– Det er jo da veldig gledelig at vi faktisk får anledning til å avlaste veiene med denne nye tunnelen, sier prosjektleder for Harstadpakken, Geir Jørgensen

Den nye tunnelen vil bli drevet for The Boring Companys egen regning, som de igjen tar betalt for ved å kreve bompenger av alle Teslabiler i området.

– Slik vi forstår det er det snakk om en oppdatering til bilene som installerer virtuelle bomstasjoner utenfor gårdsplassen til den enkeltes bil. Det er jo interessant tilnærming, sier Jørgensen.

Skisse over planlagt tunneltrasé. Illustrasjon: Harstadpakken

Oppstart på tunnelprosjektet er fra dagens dato meldt som snarlig, bare de siste godkjenningene kommer på plass.  Tunnelen skal drives med tunnelboremaskin, som automatisk legger ferdig vegtrasé inni tunnelen mens den driver fremover. Byggetid er derfor satt til bare 6-7 måneder.

For ordens skyld så presiserer vi at dette var en aprilspøk. Men om du vil se hvordan det kunne blitt, sånn omtrent, kan du se på videoen under.

Her kan du se en demonstrasjon av teknologien i tunnelen:

Oppdatert: 12. april 2023