Setter snart i gang med nye arbeider på rv. 83

Etter at rundkjøringene ble åpnet for trafikk i fjor har det meste av anleggsarbeidet på statlig side i Harstadpakken foregått på siden av rv. 83 mellom Kanebogen og Seljestad. Men nå er entreprenøren godt i gang med å gjøre seg klar for en mer arbeidsintensiv periode.

Takker trafikantene

Ordfører Kari-Anne Opsal takker trafikantene for tålmodigheten de har utvist i 2022.
– Inntrykket mitt er at folk har forståelse for at arbeidene som nå skjer, fører med seg noen midlertidige trafikale ulemper, sier hun. Nå starter vi opp flere prosjekter i regi av Harstadpakken, og jeg håper på samme tålmodighet også i år. Harstad er en by som preges av utvikling, og mye må skje med en viss grad av samtidighet. Da er det godt å tenke på hvor bra det blir når de store tiltakene ferdigstilles, sier hun.

Nærmer seg ferdigstillelse

–  Trafikantene vil bli berørt av arbeidene i denne runden også, og det er viktig for oss å signalisere at de i 2023 kommer til å oppleve forsinkelser i trafikken. Samtidig nærmer vi oss veldig en ferdigstillelse av dette prosjektet og det i svært god tid før det som var planlagt, sier prosjektleder Geir Jørgensen.

Arbeidene som foregår på og ved siden av rv. 83 mellom Kanebogen og Seljestad starter opp igjen etter påske. I mai skal det jobbes flere steder samtidig, og det forventes at trafikkflyt og kjøremønster blir påvirket.

– Vi oppfordrer i år som i fjor til å sykle, gå, ta kollektiv, kjøre til andre tider og kjøre flere sammen i denne perioden. Videre vil det også i år være en idé å se på muligheten for hjemmekontor i perioder. Disse tiltakene kan lette egen reisehverdag, samtidig som det gjør det litt lettere for de som er mer avhengig av bilen. Og når denne perioden er over, så sier planene til entreprenøren at det aller meste er ferdig bygget på riksvegen. Det er utrolig at vi kan si at det kan skje allerede i år, og ikke i 2025, sier Jørgensen.

Full fart fra mai

I mai er det tre steder hvor man vil bli påvirket som trafikant. Det er i Mercurveien ved kulverten som går under rv.83, fv. 7750 som går fra rundkjøringa i Harstadbotn og opp til krysset i Kongsveien og ved avkjøringen til Sjøkanten via Verkstedveien. Her skal følgende skje:

Mercurveien:

I Mercurveien vil det etter påske komme innsnevring av veien i kulverten som krysser under rv. 83. Trafikken avvikles i ett felt, der trafikk fra Mercur og mot byen får vikeplikt for møtende trafikk. Dette pågår fram til midten av april, da det i opp mot en ukes tid være helt stengt ved kulverten under rv. 83, mens Russevika bru skal støpes over Mercurveien. Trafikkavviklingen vil så igjen avvikles med vikeplikt for møtende trafikk inn i sommerferien.

Mercurveien: Her starter arbeidene opp. Det blir vikeplikt for trafikk som skal mot Harstad sentrum.

Fv. 7750 – Harstadbotn rundkjøring til krysset Kongsveien:

Fra slutten av april til slutten av mai skal arbeidene med armen fra riksvegen og opp til krysset ved den gamle Comfortbutikken ferdigstilles. Dette medfører at veien blir stengt. Trafikken går som normalt på rv. 83, men uten mulighet for av- og påkjøring i Harstadbotn. Nærmeste kobling til rv. 83 blir enten via rundkjøringen ved Rema på Seljestad eller om Kanebogen.

Fv: 7750: Armen fra rundkjøringa og opp til gamle Comforbutikken stenges i mai.

Verkstedveien:

Verkstedveien har vært åpen for avkjøring fra rv. 83 til næringsområdet på Sjøkanten. Men fra slutten av april til slutten av mai stenges avkjøringen for å få gjort kryssing av vann- og avløpsledninger.

Verkstedveien: Avkjøringen fra rv. 83 inn på Verkstedveien stenges for kryssing av VA-arbeid i mai måned.

Sideforskyvning av trafikk

I forbindelse med anleggsarbeid vil det i april gjøres noen sideforskyvinger av trafikk på rv. 83 mellom Langnes og Kanebogen. Endringene vil ikke ha noen særlig påvirkning på trafikkavviklingen på riksveien, som er åpen i begge kjøreretninger fra Kanebogen og inn til Harstad sentrum.

Omkjøring via Seljestadveien i skoleferien

I skoleferien vil sørgående riksveitrafikk blir lagt om Seljestadveien slik som i fjor, mens nordgående trafikk kan kjøre riksveien inn til byen. Dette gjelder mellom Harstadbotn og Seljestad. Trafikkomleggingen er nødvendig for å frigi plass til bygging av sykkelvei med fortau langs riksveien.

Trafikktallene i sommermånedene er betydelig lavere enn ellers, og arbeidet i Lokket er planlagt å være ferdig før skolestart.

– Vi vet at det kan komme justeringer i fremdriftsplanen til entreprenøren, så i første omgang ønsker vi å forberede byens reisende på det som skal skje frem mot sommeren. Når vi er sikrere på fremdriften gjennom sommeren og videre inn mot høsten vil vi komme med mer informasjon om hvordan arbeidet er planlagt. Allerede så vet vi jo at det skal bygges i regi av Troms og Finnmark Fylkeskommune på Kongsveien, avslutter Jørgensen.

Oppdatert: 4. mai 2023