Stenging av vann 21. november – 21.00 til 03.00

Vann- og avløpsarbeidet som foregår i Verkstedveien skal avsluttes, og ny vannledning skal kobles på eksisterende ledningsnett. Dette medfører stenging av vannet i området mellom kl. 21.00 til 03.00 natt til 22. november.

Området som berøres ligger på begge sider av rv. 83 ved Verkstedveien.

Berørte adresser varsles direkte på SMS av Harstad kommune.

Oppdatert: 21. november 2022