Starter året med smell

Fjellet renskes først for jord- og andre løsmasser før det skal bores hull for å sprenge langs ny skjæring. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

Arbeidet er i gang igjen langs rv. 83. Første punkt på programmet er å gjøre klart for sprenging i Kanebogen.

Entreprenøren har mannskapene sine tilbake i Harstad etter juleferien, og arbeidet er i gang igjen. I Kanebogen vil arbeidene kanskje bli mest synlig. Her er arbeidet i gang med å renske fjellet før det så skal bores og sprenges. Resultatet skal bli ny skjæring i fjellet for å sideforskyve rv. 83 mot sør med noen meter.

Når det skal sprenges vil det bli korte stopp i trafikken. Nærmeste naboer vil også bli varslet med sms-varsel.

Stenger undergangen igjen

Etter at skjæringa er sprengt ut fortsetter arbeidet videre bort mot undergangen under riksveien. Her skal det graves plass for to kummer. Dette arbeidet medfører at undergangen må stenges. Tidspunktet for dette blir sannsynligvis mot slutten av januar.

Oppdatert: 3. januar 2023