Kort stans på rv. 83 torsdag – skal sprenge prøvesalve.

Fjellskjæringen som skal sprenges ut går på sørsida av rv. 83 i det markerte området. Illustrasjon: Statens Vegvesen

I forbindelse med sprenging av prøvesalve for ny fjellskjæring langs rv. 83 vil det bli en kort stans i trafikken på rv. 83 i Kanebogen.

Tidspunktet er ikke fastsatt nøyaktig, men sannsynligvis mellom kl. 12 og 13.

Sprenging av prøvesalve gjøres for å teste ut hvordan fjellet reagerer på mengden sprengstoff som brukes, og gir en antydning om mengde som skal brukes videre.

Etter sprengingen vil det gå litt tid for å rydde opp langs rv. 83 før trafikken kan settes på igjen.

Oppdatert: 9. januar 2023