Endring i trafikkmønster ved Unn Harstad og det nye helsehuset

Nå stenges deler av Eineberggata, det åpnes ny innkjøring til sykehuset – og deler av St. Olavs gate snevnres inn.

Trafikkmønster i januar og februar 2023 ved Unn Harstad og tomta til det nye helsehuset.
Slik blir trafikkmønsteret en periode fremover

I forbindelse med bygging av helsehuset skjer det flere ting samtidig, og fra fredag 6. januar skjer det endringer for kjørende og myke trafikanter. 

Ett kjørefelt og lysregulering

Det skal graves ei stor grøft for etablering av en støttemur langs St. Olavs gate. Grøfta vil spise av veibredden og gangveien, og veien må derfor innsnevres.  Samtidig skal det tas ut store masser fra tomta, før byggingen av helsehuset starter. Dette vil medføre mye anleggstrafikk i samme område. Derfor innsnevres St. Olavs gate forbi tomta til helsehuset til ett kjørefelt og lysregulering, fra krysset i Eineberggata og sørover ett stykke.

Stenger deler av Eineberggata

Eineberggata stenger fra krysset i St.Olavs gate og til området ved Hjertebutikken. Det stenges for både biltrafikk og myke trafikanter.

Ny innkjøring til sykehuset

Den gamle inn- og utkjøringen fra Eineberggata til og fra sykehuset stenges helt. Ny hovedadkomst til UNN åpnes fra St. Olavs gate, men bare for av og påstigning ved hovedinngangen.

Parkering

Adkomst til parkering for besøkende og pasienter skjer fra Skarveien. Den interne gårdsveien mellom fram- og bakside av sykehuset er stengt for kjørende, men åpen for gang og sykkeltrafikk. 

Arbeidene med vei, vann og avløp i St.Olavs gate og Eineberggata er planlagt avsluttet i siste halvdel av februar. Etter dette vil trafikken i disse gatene gå som før. Vi ber alle trafikanter være oppmerksomme på skilting for endret trafikkmønster, og vise hensyn til hverandre.

Oppdatert: 5. januar 2023