Vannavstenging på Seljestad 7. november

I området ved Power på Seljestad ligger en vannledning som skal tilkobles. Arbeidet medfører stenging av vannet til næringsaktørene i området, samt boliger i tilliggende område.

Vannet stenges av mandag 7. november kl 21.00. Avstengningen vil vare i opptil to timer.

Næringsaktørene er varslet av entreprenøren direkte. Harstad kommune vil også varsle på sms til berørte boliger.

Oppdatert: 4. november 2022