Lørdag åpner rv. 83 mellom Harstadbotn og Seljestad

Rundkjøringa på Seljestad er snart klar for trafikk. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

Entreprenør Anlegg Øst tar sikte på å åpne rv. 83 for toveis trafikk natt til lørdag

Omleggingen av trafikken til rv. 83 skjer først på strekningen mellom Seljestad – Harstadbotn på lørdag, og så Harstadbotn – Langnesbrua på tirsdag, Det betyr at rundkjøringene i Harstadbotn og Seljestad er åpne for trafikk og at strekningen mellom disse to er åpen i begge kjøreretninger.

– Dette er en gledelig nyhet å dele med Harstads befolkning. Anlegg Øst har virkelig stått på, og har tenkt seg litt om på hvordan ting kan løses for å kunne korte ned denne perioden med omkjøring så mye som mulig, sier leder for Harstadpakken Geir Jørgensen

Fortsatt forkjørsvei om Seljestad og Sjøkanten

Samtidig avsluttes perioden med omkjøringsveger på Seljestad og om Sjøkanten. Veiene fortsetter likevel som forkjørsveier da det vil bli kortere perioder med omkjøring i 2023.

Trafikk på sjøfyllinga fortsetter til tidlig i uke 46

Trafikken legges om på den sørlige armen på rundkjøringa i Harstadbotn i starten av neste uke. Det betyr at trafikken mellom Langnesbrua og rundkjøringa i Harstadbotn fortsetter ut på sjøfyllinga noen dager til, og dette vil gi noe redusert kapasitet i Harstadbotn fram til den sørlige armen åpnes.

Det er fortsatt anleggsvirksomhet langs rv. 83, og fartsgrensen vil være 50 km/t.

Verkstedveien stenges

Så fort rv. 83 er åpnet i begge retninger vil entreprenøren gå i gang med å krysse Verkstedveien for å foreta nødvendig arbeid med vann og avløp.

Det betyr at Verkstedveien stenges ved Circle K fra lørdag 12.11 for en periode på opptil 14 dager.

Besøkende til butikker på Sjøkanten, Circle K, legesenteret og så videre må da benytte Margrethe Jørgensens vei inn og ut av området.

Det har ikke vært ønskelig å komplisere trafikkbildet ytterligere, så dette arbeidet gjøres derfor nå, sier Jørgensen.

Fra Harstadbotn og inn mot byen åpnes det for toveis trafikk fra lørdag. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Oppdatert: 16. desember 2022