Asfaltering i Harstadbotn

Asfaltering i Harstadbotn

I Harstadbotn gjenstår det litt asfaltering før trafikken kan legges over fra omkjøringsvegen som nå går via sjøfyllinga.

Arbeidet vil bli utført i løpet av kvelden, og etter at det er ferdigstilt vil trafikken legges om til riksvegen.

Dette kjøremønsteret vil være gjeldende i vinter.

Oppdatert: 14. november 2022