Stenging av vann 17. november kl. 21-24

Torsdag 17.11 må vannet stenges av på kvelden i perioden fra kl. 21.00 til kl. 24.00.

Ny vannledning skal kobles på eksisterende vannledning ved avkjørselen til Circle K i Verkstedveien.

Området som blir berørt er Verkstedveien, Klubben og deler av Sjøkanten senter.

Berørte adresser varsles direkte på SMS av Harstad kommune.

Oppdatert: 21. november 2022