Forbereder til ny bru over Nerbotnveien

Entreprenøren jobber med å fjerne stein for å gjøre plass til landkaret på nordlig side av Nerbotnveien.

Entreprenøren forbereder nå for den nye gang- og sykkelbrua i Harstadbotn.

På østsiden av kulverten som leder Nerbotnveien under rv. 83 skal det bygges bru hvor sykkelvei med fortau skal gå. I disse dager forberedes det til å gjøre plass til landkarene på brua. Landkar er den delen av brua som møter land, og er der hvor veioverbygningen og brobanen kobles sammen. Broa får et spenn på 25 meter.

Mye av fjellet kan graves relativt lett ut, men det kan være behov for å sprenge ut masser. I så fall vil trafikken stoppes i en kort periode.

Oversiktsbilde over området. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Oppdatert: 18. oktober 2022