Ligger an til tidligere åpning av rv. 83

Oversiktsbilde over Harstadbotn tatt 10. oktober. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Framdriften på rundkjøringene i Harstadbotn og på Seljestad ved Rema har vært god fra entreprenørens side. Om alt går som det skal ligger det an til tidligere åpning.

Siden omlegging av trafikken i starten av september har entreprenøren Anlegg Øst jobbet godt ved det som blir to nye rundkjøringer i byen.

– Vi opplever at entreprenøren ønsker å være løsningsorientert og vise hensyn til trafikantene i lys av hvordan trafikkbildet er, sier leder for Harstadpakken Geir Jørgensen.

Resultatet er at rv. 83 åpner to uker tidligere en planlagt. Rundkjøringen i Harstadbotn kan åpne for trafikk i uke 45, mens rundkjøringen på Seljestad åpner uka etter.

– Tiden på året spiller inn, og været kan påvirke fremdriften noe. Så mindre justeringer kan skje, sier Jørgensen

Når rundkjøringen i Harstadbotn åpner, vil det fortsette med enveiskjørt nordover inn mot byen via Verkstedveien og Margrethe Jørgensens vei. Men i uke 46 vil det åpnes i begge kjørefelt slik at hele rv. 83 kan tas i bruk mellom Harstadbotn og sentrum.

– Til våren vil entreprenøren begynne med bygging av gang- og sykkelbrua over rv. 83 i Seljestad. Det krever en kortere stenging av veien, og entreprenøren har funnet rom for å forskyve noe av arbeidet som var planlagt i høst til da, sier Jørgensen.

Anleggsområdet på Seljestad. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 13. oktober 2022