Klart for asfaltering – starter arbeidet mandag

Forberedelser pågår før asfaltering i Harstadbotn. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

Entreprenøren melder at første asfalt legges på mandag i kommende uke. Det skal jobbes intenst, og bilistene må følge godt med på skilting langs veien.

Hele strekningen mellom Harstadbotn til Seljestad vil bli asfaltert i løpet av kommende uke. Entreprenøren starter mandag med asfaltering av rundkjøringa i Harstadbotn. Her skal rundkjøringen og strekningen inn mot Lokket asfalteres. Samme gjelder armen som gir forbindelse til Kongsveien.

Kort omlegging i Harstadbotn

Sør for rundkjøringen vil trafikken sent på tirsdag bli lagt om. Den sørlige armen til rundkjøringa har ikke kunne blitt bygd uten å stoppe trafikken fullstendig. Dette skal løses ved at rv. 83 legges ut på sjøfyllinga for så å kobles på rundkjøringen.

Entreprenøren går umiddelbart i gang med å bygge opp rv. 83, og trafikken vil bli lagt tilbake og inn i rundkjøringa så fort dette arbeidet er ferdigstilt.

Av hensyn til trafikkavvikling og sikkerhet settes fartsgrensen ned til 30 km/t inn- og ut av rundkjøringa i Harstadbotn mens arbeidet pågår.

Seljestadvegen vil fortsatt være omkjøringsvei for sørgående trafikk fram til rv. 83 er ferdig asfaltert.

Gjelder fra sent på tirsdag: Oransje viser hvordan trafikken legges om og ut på sjøfyllinga for en kort periode på noen dager. Her vil det være 30-sone mens arbeidet pågår. Rødt viser nåværende interimsveg og rv. 83 som stenges. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

Arbeidet på Seljestad

Når asfaltering i Harstadbotn er ferdig, fortsetter arbeidet langs rv. 83 på Seljestad. For å få til å asfaltere rundkjøringen på Seljestad vil en måtte stenge for kollektiv- og varetransport en av kveldene. Av hensyn til buss- og varetransport stenges det ikke før kl. 18:00 den aktuelle dagen. Aktuelle butikker og busselskapet vil bli varslet når en vet nøyaktig dato for stenging.

Veiene åpnes etter hvert som de ferdigstilles. Trafikantene må være ekstra oppmerksomme på at endringer i kjøremønsteret kan gjøres på kort varsel.

Oppdatert: 28. oktober 2022