Forsterket vinterdrift på omkjøringsveger

Seljestadvegen sett nordover mot Seljestad skole. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

Omkjøringsvegene om Seljestadvegen og Sjøkanten får forsterket vinterdrift så lenge de blir benyttet som omkjøringsveg for rv. 83. Den forsterke vinterdriften gjelder også for drift av fortauene.

Statens Vegvesen har i samarbeid med Harstad kommune avklart at Seljestadvegen, Verkstedveien og Margrethe Jørgensens vei skal få tilnærmet riksvegstandard når det gjelder krav til når brøyting skal starte.

Krav til vinterdrift på rv. 83 er at brøyting skal skje ved snødybde på to centimeter.

Harstad kommune vil utføre jobben, mens Statens Vegvesen sørger for den ekstra kostnaden det medfører med ekstra drift.

Oppdatert: 26. oktober 2022