Oppfordrer til refleksbruk

Det blir stadig mørkere. Refleksdagen er dagen for å sjekke at du synes i mørket.

Representanter fra Politet, Statens Vegvesen, Harstad kommune og NAF delte ut refleks på Sjøkanten senter. Foto: NAF

Harstadpakken, Harstad kommune, NAF og Politiet delte ut reflekser og oppfordret om å ta i bruk refleks på den årlige refleksdagen.

Refleksen er viktig for å bli sett i trafikken. Uten refleks er en først synlig på 25-30 meters avstand. Med refleks er du synlig opptil hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys.

Omregnet til sekunder får fører av bilen ti i stedet for to sekunder til å registrere, reagere og tilpasse kjøring.

Oppdatert: 21. oktober 2022