Tiltakspakke for trafikkflyt – billigere bussbillett, skilting og sentrumsaktiviteter

Flere må bruke buss, og færre egen bil i disse tider. Fra venstre: Kommunedirektør Hugo Thode Hansen, prosjektleder for Harstadpakken, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen og ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal. Foto: Øivind Arvola,

For å lette på trafikk-køen og få satt inn innstilte busser, gjøres nye tiltak for å flere til å bruke kollektivtransport.

Trafikken inn og ut av Harstad sentrum og tilliggende gater preges enda av mye kø i rush-tiden. Dette har ført til forsinkede og innstilte busser. Eneste måten å løse opp i dette, er færre biler på veiene, og samtidig sikre bedre trafikkflyt langs hovedtrafikkårene, sier prosjektleder for Harstadpakken, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen .

Det er gjort tiltak, men vi ser at det ikke er nok. Derfor kommer det nå en pakke med tre nye tiltak. Dette er et samarbeid mellom Harstadpakken, Harstad kommune, Troms fylkestrafikk og deres eier, Troms og Finnmark fylkeskommune, sier ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal.

Billigere bussbilletter

Det innføres en rimeligere bussbillett i perioden veiarbeidene pågår. Dette er en periodebillett som vil koste 550 kroner i stedet for 790 kroner. Dette betyr at man i en 30-dagers periode i praksis betaler for 14 enkeltturer – og kan reise så mye man vil. Kjøpsperioden vil være en uke etter at billetten er tilgjengelig i Tromsbillett-app-en.

Kollektivtrafikk og skilting

For å sikre bedre fremkommelighet til kollektivtrafikken i rushtiden, vil det bli gjort justeringer i skiltingen og hvilke gater som er åpen for trafikk inn i Storgata. Vi vil i første omgang stenger muligheten for å kjøre inn på Storgata fra Eriks gate og 6. Divisjons gate ved Fretex i byskillet. Trafikken fra vest ledes inn i Storgata via lyskrysset ved gamle Esso og lyskrysset vil bli satt i funksjon. Vi er forberedt på at dette kan lede til noe mere kø på sideveiene, men fremkommeligheten til kollektivtrafikken vil bli prioritert. Det kan komme justeringer i skiltingen, basert på erfaringene vi gjør med disse skilt-tiltakene.

Handels- og aktivitetspakke for sentrum

Det foreslås overfor kommunestyret å bevilge 500.000 kroner til handels- og aktivitetsskapende tiltak for sentrum, slik at man sikrer økt aktivitet og bruk av sentrum i tiden fremover, og etter at trafikkprosjektene er over.. Dette er i stedet for gratis parkering, som vil føre til økt biltrafikk i sentrum. Beløpet stilles til disposisjon for Harstad sentrum as, som vil koordinere og initiere aktivitetene.

Vi håper at denne pakken fører til at flere velger kollektivtrafikk, slik at det blir færre biler på veiene – og at bussrutene som nå er innstilte, igjen kan gjennomføres som normalt.

Oppdatert: 20. oktober 2022