Stenger undergangen torsdag ettermiddag

Venter til «rushet» av gangtrafikk er forbi før det stenges.

Entreprenøren skal få ned to kummer med sandfangere rett ved undergangen under rv. 83 i Kanebogen. For å få til dette må gang- og sykkelveien graves opp og undergangen blir dermed stengt fra torsdag ettermiddag til tirsdag ettermiddag.

Anbefalt rute for myke trafikanter er om Steinveien, Olderveien og gangbrua litt lengre sør over rv. 83. Det blir skiltet langs alternativ trasé.

Oransje: Alternativ rute for myke trafikanter. Rødt: Stengt undergang. Illustrasjon: Statens vegvesen
Oppdatert: 16. januar 2023