Sprenging fredag 13 januar

Det er planlagt en liten sprengning i forbindelse med grøftearbeid, ved undergang RV 83 i morgen 13.01.23 kl 13.00. Vi antar at dette kun vil medføre en kortere stenging av Rv. 83.

Tidspunkt for salve vil kunne avvike med 15 minutter. Salve varsles som normalt med sirene, med korte pulserende støt i 2-5 min før salve avfyres. Vakter er utplassert for å stenge av sprengningsområdet, og for å ivareta risikosonen for publikum.

Når sirene lyder, trekk unna vinduer, veranda og andre uteområder som vender mot sprengningsområdet – dette er for din egen sikkerhet. Når sirene stopper er sprengingen over.

Oppdatert: 13. januar 2023