Nerbotnveien er åpen

Nerbotnveien er nå åpen for ordinær trafikk.

Den vil bli stengt igjen i perioder høsten 2022 i forbindelse med bygging av Nerbotnveien bru.

Ny bru for myke trafikanter skal bygges på østsiden av eksisterende kjørevegbru.

Fotografi av Nerbotnveien som er åpen etter stenging våren 2022.
Nerbotnveien er åpen etter stenging våren 2022.
Oppdatert: 22. september 2022