Fortau langs Fv7744 Kilbotnveien prioriteres opp av Harstadpakken

F.v. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen,, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen - prosjektleder i Harstadpakken - Felles løft for en by i vekst, Elisabeth Lindstrøm Hansen - leder for prosjektgruppa gang- og sykkelsti gjennom Kilbotn, Peder Johnsen - rektor ved Kila skole, Agnethe Masternes Hanssen - fylkesråd for samferdsel, Kari- Anne Opsal - ordfører, Kilkams Finn Håkon Jørstad og prosjektleder for Harstadpakken i Harstad kommune, Fred-Erik Fredly. Foto: Øivind Arvola
F.v. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen,, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen – prosjektleder i Harstadpakken – Felles løft for en by i vekst, Elisabeth Lindstrøm Hansen – leder for prosjektgruppa gang- og sykkelsti gjennom Kilbotn, Peder Johnsen – rektor ved Kila skole, Agnethe Masternes Hanssen – fylkesråd for samferdsel, Kari- Anne Opsal – ordfører, Kilkams Finn Håkon Jørstad og prosjektleder for Harstadpakken i Harstad kommune, Fred-Erik Fredly. Foto: Øivind Arvola

Kan bli byggestart i løpet av et par år. 

Kilbotnveien prioriteres opp av Harstadpakkens styringsgruppe. De første spadetakene på nytt fortau langs fylkesvei 7744, kan tas i løpet av ett til to år.

Det ble klart etter at styringsgruppen i Harstadpakken nylig hadde møte, og vedtok å starte detaljprosjektering av fv 7544 Kilbotnveien. Det ble samtidig vedtatt å finansiere prosjektet delvis med ubrukte harstadpakke-midler fra tidligere (37 millioner kroner). Dette er i hovedsak fylkeskommunale midler. I tillegg omprioriteres noen kommunale veipakkemidler. Til sammen er fortauet estimert å koste rundt 63 millioner kroner.

Politikkens kunst

– Endelig. Dette er et etterlengtet prosjekt som er jobbet mye med i mange for å få realisert, sier styringsgruppens leder, ordfører Kari-Anne Opsal.

Behovet for nytt fortau var sterkt synlig da fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg var på befaring onsdag.

Utvalget hadde lagt sitt møte til Harstad, og fikk presentert hvordan det jobbes med trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Kilbotnveien var ett av stedene som utvalget fikk se med selvsyn.

Her kunne medlemmene – med fylkesråd for samferdsel og medlem av Harstadpakkens styringsgruppe, Agnete Masternes Hanssen (Ap), se at det mangler fortau på den sørligste delen av veien.

Strekningen fram til eksisterende gang- og sykkelvei ved Blomjoten (krysset ved Sørvikmyra) utgjør 1.950 meter, hvorav den nordligste delen fram til avkjøring mot idrettsanlegget utgjør 1.400 meter og strekningen videre mot eksisterende gangveg utgjør 550 meter. Dette er et svært uoversiktlig og farlig veistykke som brukes som skolevei og av barn, ungdom og voksne som skal til idrettsanlegget i Kilbotn.

Reguleringsplanen er ferdig

Harstad kommune har gjennomført og bekostet reguleringsplan og det er stor interesse fra lokalt hold for å få realisert prosjektet. Både Kila skole og idrettsanlegget genererer stor aktivitet for myke trafikanter både sommer som vinter.

Jeg antar at byggestart etter to års planlegging er realistisk, sier prosjektleder for Harstadpakken i Harstad kommune, Fred- Erik Fredly. Da forutsetter han at grunnerverv går greit og at detaljplanleggingen starter ganske snart.

– Innen tre års tid bør det være mulig å ferdigstille dette prosjektet, sier Fredly.

Oppdatert: 28. juni 2022