Omkjøringsveg i Harstadbotn

Hensikten med omkjøringen er å gi plass til bygging av rundkjøring i Harstadbotn, samt utskifting av vannrør gjennom riksvegen. Samtidig sikres fremkommelighet for trafikanter langs rv. 83.

For å redusere ulempene for nærliggende boliger er en tett skjerm montert oppå rekkverket langs omkjøringsvegen.

Bilde som viser midlertidig omkjøringsveg i Harstadbotn.
Midlertidig omkjøringsveg i Harstadbotn.

Omkjøringsveien ble tatt i bruk medio juni og er planlagt å vare ut september måned.

Vi beklager ulempene trafikkomleggingen medfører for trafikanter og berørte naboer.

Oppdatert: 28. juni 2022