Hvordan det er å sykle i Harstad kommune?

Utrygg, vanskelig eller fullstendig … vidunderlig? Nå kan du som sykler jevnlig i Harstad la din stemme bli hørt om hvordan tilretteleggingen for sykling er – og kan bli bedre. Bak initiativet står Syklistenes Landsforening, og undersøkelsen går frem til 31. juli.

Sykkelundersokelsen 2022
Sykkelundersøkelsen 2022

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistenes Landsforening. Harstad kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

Vi trenger at minst 50 personer fra Harstad kommune deler sine synspunkter. Da får vi en egen, detaljert innsiktsrapport, og blir med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner utfra et syklistenes ståsted. I september vil vi få svar på om Harstad er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene – ifølge syklistene selv.

– Vi ser at det finns en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem å fortsette å tråkke, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Mer informasjon: syklistforeningen.no/sykkelundersokelsen

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Resultatene vil bli presentert i september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.

Lenke til spørreskjemaet: http://enkat.net/b742957

Fakta om Sykkelundersøkelsen 2022

Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2018, vant Kristiansand (2020 ble det ikke noe på grunn av pandemien). Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli.

Oppdatert: 29. juni 2022