Trondenesveien Nord – Del 1
Prosjekt id: 13

Prosjekttype
Gang- og sykkelveg, Kollektiv
Byggestart
2024
Ferdigstilling
Uavklart
Status
Under planlegging

Tiltaket skal sikre tilrettelegging for myke trafikanter gjennom bygging av fortau og gang- og sykkelveg. Holdeplasser skal utbedres og trafikksikkerheten skal bedres.

Fakta om prosjektet:

Fylkesveg 7746, cirka 2 kilometer nord for Harstad sentrum og omfatter Trondenesvegen, fra kryss ved Hagebyvegen til Trondenes kirke, om lag 600 meter.

Dette oppnår vi:

Tryggere og bedre fremkommelighet for myke trafikanter.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden