Grønnliveien – Gamle Stangnesvei
Prosjekt id: 10

Prosjekttype
Fortau
Byggestart
2025
Ferdigstilling
2026
Status
Under planlegging

Kostnadsramme 25 mill (2021).

Fakta om prosjektet:

Fortau: 700 meter med ny belysning.

Dette oppnår vi:

Prosjektet vil gi myke trafikanter sammenhengende ganglenke fra Stangnes vgs og til den nye gang- og sykkelveien i Rødbergveien.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden