Stalheimveien – Gamle Ridevei
Prosjekt id: 8

Prosjekttype
Fortau
Byggestart
2024
Ferdigstilling
2025
Status
Under planlegging

Nytt og belyst fortau langs Stalheimveien og Gamle Ridevei. Kostnadsramme 43 mill (2021) inklusiv kollektiv.

Fakta om prosjektet:

Fortau: 1.170 meter med ny belysning. Tett bebyggelse og viktig skolevei.

Dette oppnår vi:

Generelt tryggere gangtrasé for myke trafikanter herunder skolebarn og kollektivfarende.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden