Liten sprenging – kort stans i trafikken

Det er planlagt en liten sprengning i dag i forbindelse med grøftearbeid ved undergangen i Kanebogen i dag.

Tidspunktet for sprengning er ca. 13:45. Trafikken på rv. 83 vil bli stanset i inntil fem minutter samtidig som det settes ut vakter for å holde gående unna.

Oppdatert: 17. januar 2023