Bjørnebåsen
Prosjekt id: 22

Prosjekttype
Kollektiv
Byggestart
2017
Ferdigstilling
2017
Status
Ferdigstilt

Arbeidene startet høsten 2017 for å bedre fremkommeligheten for buss. Veien ble utbedret slik at bussene nå kan kjøre begge veier fra Bjørnebåsen til Skogveien. Veien er stengt for øvrig trafikk. Kostnadene beløp seg til 1,1 millioner kroner.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden