Gangsåsveien
Prosjekt id: 20

Prosjekttype
Fortau
Byggestart
2015
Ferdigstilling
2017
Status
Ferdigstilt

Nytt fortau binder nå sammen eksisterende fortau som stoppet nedenfor Neptunveien med Vargstien og videre eksisterende gang- og sykkelveinett lenger ned i Gangsåsveien. Til sammen 450 meter fortau. Sentralt busstopp med leskur og sanntid ble etablert i forbindelse med prosjektet som ble ferdigstilt i 2017 og kostet til sammen 2,5 millioner inklusiv merverdiavgift.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden