Hagebyveien
Prosjekt id: 15

Prosjekttype
Fortau, Kollektiv
Byggestart
2017
Ferdigstilling
2019
Status
Ferdigstilt

Hagebyveien fikk 1450 meter nytt fortau og nye kollektivstopp. Åpningen ble markert i september 2019.

Arbeidet innebar bygging av blant annet fortau, asfaltering av kjøreveg, betong- og naturstøttemurer. Det ble også gjort fornyelse av vann- og avløpsrør samt nytt lysanlegg.

Prosjektet ble bygget ut av Statens vegvesen, men driftes av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden