Harstadåstunnelen
Prosjekt id: 14

Prosjekttype
Vegtiltak
Byggestart
2016
Ferdigstilling
2020
Status
Ferdigstilt
Dokumenter

Harstadåstunnelen en en av de viktigste delprosjektene i Harstadpakken. Tunnelen leder gjennomgangstrafikken bort fra sentrum mellom Seljestad på sørsiden og Sama på nordsiden av sentrum

Målet med tunnelbyggingen var å redusere gjennomgangstrafikken som gikk via Harstad sentrum med 40 prosent innen 2040. Etter et års drift var reduksjonen i gjennomgangstrafikk på 47,6 prosent.

Tunnelen er 1400 meter i lengde.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden