Kanebogen – kryssløsning
Prosjekt id: 16

Prosjekttype
Gang- og sykkelveg, Kollektiv, Sykkelveg m/fortau, Vegtiltak
Byggestart
2015
Ferdigstilling
2016
Status
Ferdigstilt

Kryssområdet i Kanebogen ble bygget om og ut, samt etablering av sykkelveg med fortau og planskilt kryssing for myke trafikanter på tvers av rv. 83.

Kontrakten omfattet bygging av blant annet

  • Kjøreveg
  • Rundkjøringer
  • Sykkelveg med fortau
  • gang- og sykkelveg
  • gang- og sykkelkulvert
  • VA-anlegg
  • Veglysanlegg
  • Bomstasjoner
  • Landskapsarbeider

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden