Kongsveien – Landsåsveien
Prosjekt id: 19

Prosjekttype
Gang- og sykkelveg
Byggestart
2015
Ferdigstilling
2015
Status
Ferdigstilt

Eksisterende 150 meter gang- og sykkelvei mellom Elveveien og kryss i Kongsveien er utbedret og utstyrt med LED belysning. Prosjektet har i hovedsak gått ut på etablering av ny mur og nytt rekkverk. Prosjektet ble gjennomført i 2015 og var et kombinert vei-, vann- og avløpsprosjekt. Veiandelen (Harstadpakke) kostet 2,5 millioner inklusiv merverdiavgift. Vann og avløp kostet hver kr.1,0millioner

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden