Landsåsveien
Prosjekt id: 17

Prosjekttype
Fortau, Kollektiv
Byggestart
2016
Ferdigstilling
2017
Status
Ferdigstilt

Det er etablert 1.100 meter nytt og LED belyst fortau fra St. Olavs gate og opp til eksisterende fortau ved avkjørsel til Bjørnhågen. Byggearbeidene ble startet i mars 2016  og varte til september 2017. Totale kostnader er 37,3 millioner inklusiv merverdiavgift

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden