Rødbergveien
Prosjekt id: 21

Prosjekttype
Fortau, Kollektiv
Byggestart
2018
Ferdigstilling
2020
Status
Ferdigstilt

Det er etablert ny 850 meter LED belyst gang- og sykkelvei fra krysset Merkurveien/Rødbergveien og opp til Åsmyrveien ved trafikkstasjonen. I prosjektet lå også kommunale vann- og avløpssystemer som til sammen kostet 17,8 millioner kroner inklusiv merverdiavgift. Harstadpakketiltaket kostet 25,6 millioner inklusiv merverdiavgift.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden