St. Olavs gate
Prosjekt id: 18

Prosjekttype
Fortau, Kollektiv
Byggestart
2013
Ferdigstilling
2015
Status
Ferdigstilt

Oppgraderingen av St. Olavs gate var det første prosjektet som ble gjennomført. Arbeidene startet i november 2013, og ble avsluttet høsten 2015. Her er det etablert og oppgradert fortau med ny belysning på strekningen kryss med gamle Kirkevei i nord til kryss med Seljestadveien i sør. Se http://www.harstad.kommune.no/kunngjoering-av-planverk-st-olavsgate.5009396.html for plandokumenter. Harstadpakketiltaket kostet 23,4 millioner kroner.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden