Deler av Eineberggata stenges

Starttid: 06.01.2023 00:00

Beregnet sluttid: 15.02.2023 00:00

Eineberggata stenger fra krysset i St.Olavs gate og til området ved Hjertebutikken. Det stenges for både biltrafikk og myke trafikanter. Den gamle inn- og utkjøringen fra Eineberggata til og fra sykehuset stenges helt. Ny hovedadkomst til UNN åpnes fra St. Olavs gate, men bare for av og påstigning ved hovedinngangen.