Ett kjørefelt og lysregulering i St Olavs gate

Starttid: 06.01.2023 00:00

Beregnet sluttid: 15.02.2023 00:00

Det skal graves ei stor grøft for etablering av en støttemur langs St. Olavs gate. Grøfta vil spise av veibredden og gangveien, og veien må derfor innsnevres.  Samtidig skal det tas ut store masser fra tomta, før byggingen av helsehuset starter. Dette vil medføre mye anleggstrafikk i samme område. Derfor innsnevres St. Olavs gate forbi tomta til helsehuset til ett kjørefelt og lysregulering, fra krysset i Eineberggata og sørover ett stykke.