Fv. 7750 Mercurveien stenges mellom Autoveien og Rødbergveien

Starttid: 07.08.2023 00:00

Beregnet sluttid: 30.09.2023 00:00

I perioden 7. august – 30. september vil fv. 7750 Mercurveien mellom Autoveien og Rødbergveien være stengt for all gjennomgangstrafikk. Adkomst til eiendommer vil bli ivaretatt.