Fv. 7750 Mercurveien stenges mellom Autoveien og Rødbergveien

Starttid: 07.08.2023 00:00

Beregnet sluttid: 13.11.2023 06:00

Fv. 7750 Mercurveien mellom Autoveien og Rødbergveien er stengt for all gjennomgangstrafikk. Adkomst til eiendommer vil bli ivaretatt.