Stenging av Kongsveien 2

Starttid: 15.08.2023 00:00

Beregnet sluttid: 30.09.2023 00:00

Deler av Kongsveien i Harstad stenges fra og med tirsdag til ut september.

Omkjøringsvei blir via Valfjellveien og Steinvegen. Undergangen mellom Kongsvegen og Rødbergveien forblir åpen i perioden.